Pohjoisten puutarhojen helmet

Pohjoisen maamme erityiset kasvuolosuhteet asettavat puutarhureille omat haasteensa, minkä tietävät niin harrastajat kuin ammattilaisetkin. Olemme luonnollisesti tottuneet näihin haasteisiin ja osaamme käyttää perimätietoa hyväksemme myös puutarhanhoidossa. Nykyisin tietopohja pohjoiseen sopivista lajeista on kuitenkin laajentunut, joten käyttäkäämme rohkeasti myös tätä uutta tietoa hyväksemme. Jopa Lapin korkeudelle on nykyisin helppo löytää olosuhteisiin Continue Reading